Plansze demonstracyjne

Marta Jelonek
Katarzyna Wójcik-Bożętka 

Plansze demonstracyjne do pakietu Szkoła za pasem

Ilustracje, grafiki, fotografie to istotne i niezbędne narzędzia wykorzystywane w codziennej pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym. Estetyka i różnorodność materiału ilustracyjnego wzbogaca warsztat pracy nauczyciela, dostarcza tematów do zabaw i rozmów z wychowankami. Przekaz graficzny ułatwia dzieciom zapamiętywanie, rozwija spostrzeganie, myślenie, mowę, kreatywność i wyobraźnię, jest źródłem ich przeżyć i emocji. Ilustracja to środek dydaktyczny poszerzający wiedzę o świecie, a także stanowiący bodziec, który rozbudza zainteresowania dzieci w wieku przedszkolnym.
 

Plansze połączone są z wybranymi tematami zawartymi w Przewodnikach dla nauczyciela Szkoły za pasem. Format plansz to 48x68 cm, zapewniają więc komfortową pracę nawet z dużą grupą przedszkolną.

Spis ilustracji:
1. Podróże małe i duże
2. „Jak leśniczy ratował wilka...”
3. Mieszkańcy lasu
4. Kim jest dyrygent?
5. Z wizytą w teatrze
6. „Niespodziewany gość” – historyjka obrazkowa
7. Zabawki naszych dziadków
8. Ptaki bywają różne
9. Mieszkańcy zagrody
10. „Wesoła historia o śniegowym bałwanku” – historyjka obrazkowa
11. Witaj, Wiosno!
12. Nasi sławni rodacy
13. Wędrówki kropli wody
14. Gąsienica–tajemnica
15. Zawody taty
16. Uratujmy księżniczkę

 

Szkolenia/warsztaty

Ogólnopolska Konferencja "W labiryncie słów. Afazja dziecięca.."
Cenienie eksperci z z zakresu problematyki afazji dziecięcej, zaburzeń komunikacji, opóźnionego rozw

Serdecznie zapraszamy do udziału w Ogólnopolskiej Konferencji "W labiryncie słów. Afazja dziecięca i inne zaburzenia komunikacji. Objawy, diagnoza oraz terapia".

Program Wychowania Przedszkolnego dostosowany do Podstawy Programowej 2017

Zapraszamy do zapoznania się z nową wersją dokumentu.

zobacz wszystkie