Kreatywne formy pracy z książką

Webinar 29 listopad 2021 r. godz. 16:00-17:30

Celem webinaru jest dostarczenie wiedzy i umiejętności praktycznych z zakresu różnorodnych, kreatywnych form pracy i zabawy z książką. Uczestnicy zapoznają się z ciekawymi metodami zachęcania do czytania poprzez promocję interesującej literatury w pracy z dziećmi i młodzieżą.

Program:

 1. Synergia słowa i obrazu w kreatywnych metodach pracy z książką.
 2. Rola czytania w procesie rozwoju intelektualnego, emocjonalnego i społecznego dzieci i młodzieży. Aktywizacja różnych obszarów kompetencyjnych: koncentracji, komunikacji, inteligencji emocjonalnej, emocji odpoczynku.
 3. Rozwijanie innowacyjności i przedsiębiorczości dzieci i młodzieży przy pomocy literatury.
 4. Zabawa i nauka z atrakcyjną formą książki
  1. książki multisensoryczne do czytania zmysłami
  2. książki kreatywne i formy multimodalne
  3. magia obrazu i siła słów w bajkowym świecie kamishibai
  4. pop art oraz książki obrazkowe
  5. multibooki w pracy logopedycznej z dzieckiem
  6. wykorzystanie komiksów w pracy z młodzieżą.
 5. Czytanie jest super! Metody zachęcania dzieci i młodzieży do czytania.
 6. Literackie zabawy twórcze. Humor i komizm w prozie i poezji.
 7. Przymierze tekstu i ilustracji. Wykorzystanie picturebooków w pracy nauczyciela. Elementy arteterapii.
 8. Książka w rozwijaniu twórczego podejścia do edukacji historycznej. Wzmacnianie poczucia tożsamości narodowej oraz rozwijanie postawy patriotycznej wśród dzieci i młodzieży.
 9. Legendy w procesie umacniania związków z regionem. Kreatywne tworzenie neolegend – reinterpretacja rzeczywistości.
 10. Storytelling, czytanie performatywne tekstów literackich oraz elementy dramy i innych form teatralnych w pracy z książką.
 11. Czytaj i miej odwagę być mądrym! Techniki pracy z książką zmierzające do uaktywnienia intelektualnego uczniów oraz wzmacniania zdolności i motywacji immanentnej ucznia.

dr Wanda Matras-Mastalerz – doktor nauk humanistycznych w dziedzinie literaturoznawstwa, adiunkt w Instytucie Nauk o Informacji Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie, Prezes Zarządu Polskiego Towarzystwa Biblioterapeutycznego we Wrocławiu, kierownik Zespołu ds. Badań nad Książką w ramach Ośrodka Badań nad Mediami UP w Krakowie, kierownik kursów z zakresu biblioterapii i bajkoterapii. Autorka kilkudziesięciu publikacji naukowych i popularnonaukowych z zakresu terapeutycznej funkcji książki, biblioterapii, pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych, technik pracy umysłowej oraz edukacji medialnej i czytelniczej. Certyfikowany trener stymulacji pamięci i rozwoju intelektu, współpracownik Uniwersytetu Dzieci i Rodziców przy UP w Krakowie oraz kilkunastu małopolskich Uniwersytetów Trzeciego Wieku. Kierownik studiów podyplomowych z zakresu Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej.

Webinar przeznaczony jest dla terapeutów, logopedów, nauczycieli przedszkolnych, rodziców.

Termin: 29.11.2021 r. godz. 16.00-17.30 

Koszt: 69 zł/szkolenie***

Każdy uczestnik otrzymuje zaświadczenie (pdf) potwierdzające udział w webinarze.

***Płatności za szkolenie online przyjmujemy PayU oraz przelewem na konto (w tytule przelewu prosimy o podanie imię i nazwisko uczestnika lub nr faktury). Numer konta Wydawnictwa Edukacyjnego: 94 1240 1431 1111 0000 1045 3861 (PKO SA I O/Kraków). Osoby płacące przelewem standardowym proszone są o wcześniejszy kontakt. Istnieje możliwość wystawienia faktury z odroczonym terminem płatności dla instytucji publicznych pytania dotyczące faktur proszę kierować na adres mailowy: handel@we.pl

Organizator: Wydawnictwo Edukacyjne

KONTAKT: +48 537 787 249;  kontakt@we.pl

REJESTRACJA

Regulamin