Inne publikacje

Specjalne, dodatkowe rabaty dla nauczycieli korzystających z pakietu Szkoła za pasem - prosimy o kontakt!

 
Wczesna interwencja terapeutyczna
Jagoda Cieszyńska
Marta Korendo


Cena: 49,9 zł (-10 % rabatu!)

Książka przeznaczona jest dla terapeutów, logopedów, pedagogów, nauczycieli przedszkoli, rodziców i opiekunów dzieci zdrowych oraz dzieci z różnymi zaburzeniami rozwojowymi, a także dla studentów kierunków o profilu pedagogicznym, logopedycznym, wychowania przedszkolnego i  nauczania wczesnoszkolnego.

Stanowi kompendium wiedzy z zakresu psychologii rozwojowej, w przystępny sposób opisuje wszystkie sfery rozwojowe dzieci od pierwszego miesiąca do zakończenia szóstego roku życia. Podaje wiele przykładów ćwiczeń stymulujących dla każdego etapu rozwojowego. Dodatkowo posiada rozdział zawierający wskazówki dotyczące wczesnej nauki czytania.

 Publikacja jest podzielona na następujące działy:

- rozwój sprawności motorycznej i manualnej
- rozwój spostrzegania wzrokowego
- rozwój percepcji słuchowej
- rozwój mowy
- etapy rozwoju zabawy
- rozwój zachowań społecznych i emocji
- kształtowanie się dominacji stronnej
- wybrane zagadnienia dotyczące pamięci.

 
Trening koncentracji
Iwona Sikorska


 Cena: 11,9 zł (-10 % rabatu!)

Książka zawiera sposoby stymulacji poznawczych zdolności strategicznych – uwagi i pamięci. Jest skierowana do psychologów, pedagogów, nauczycieli przedszkolnych i wczesnoszkolnych. Prezentuje propozycje zabaw i ćwiczeń wielokrotnie sprawdzonych przez Autorkę w czasie spotkań treningowych i sesji terapeutycznych. Zaproponowane zabawy mają również funkcję diagnostyczną, pozwalają na dostrzeżenie trudności dziecka w określonym obszarze jego rozwoju.

 
 
Bufory stresu
Iwona Sikorska

 
 Cena: 11,9 zł (-10 % rabatu!)

Publikacja skierowana przede wszystkim do nauczycieli przedszkolnych i wczesnoszkolnych oraz rodziców.
Prezentuje przykłady gier i ćwiczeń rozwijających u dziecka:

- inteligencję emocjonalną
- kreatywność
- umiejętność rozwiązywania problemów.

 
Sylabowo. Jedzie pociąg i ciągnie wagony z...
Magdalena Mucha

Cena: 29,9 zł (-10 % rabatu!)

Publikacja powstała w oparciu o metodę Symultaniczno-Sekwencyjna Nauka Czytania. Zawarte w niej ćwiczenia pomagają dziecku pozbyć się nawyku literowania.

Podczas proponowanego treningu dzieci kolejno podczepiają do lokomotywy wagony i odczytują "przyłączone" wyrazy. Ciekawość - czym jest naładowany pociąg - urozmaica zabawę.

Dzieci po odczytaniu powstałego wyrazu tłumaczą jego znaczenie, układają zdania, wyszukują powtarzające się sylaby, wskazują podobieństwa i róźnice między wyrazami, tworzą nowe wyrazy poprzez dokładanie sylab lub liter.

 
 
Baw się z nami sylabami. Ćwiczenia i zabawy logopedyczne dla dzieci w wieku przedszkolnym
Regina Panaś

Cena: 23,90 zł (-10% rabatu!)

Książka w przystępny sposób przedstawia ćwiczenia z zakresu szeroko pojętej profilaktyki logopedycznej.
Propozycje ćwiczeń w niej zawarte rozwijają kompetencję językową dzieci w wieku przedszkolnym – zasób słownika czynnego i biernego, logiczną i spójną formę wypowiadania się zgodnie z podstawowymi normami składniowymi i fleksyjnymi oraz wyraźną, czystą artykulację.

Gry logopedyczne z głoską R
Magdalena Sanakiewicz


 

Cena: 39 zł (-10 % rabatu!)

Proponowany zestaw gier służy utrwaleniu prawidłowej wymowy głoski R w formie najbardziej przyjaznej i przyjemnej dla dzieci, czyli poprzez zabawę.
R jest głoską, która przysparza najwięcej problemów i jej skorygowanie często wymaga długiej i niełatwej pracy.
Tematyka gier została dobrana do najczęstszych zainteresowań dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Dzięki temu uczniowie nie będą mieli problemów zarówno ze zrozumieniem zasad poszczególnych gier, jak i ze znajomością zastosowanego słownictwa.
Celem gier jest uatrakcyjnienie codziennej pracy logopedów, a także ćwiczeń wykonywanych w domu samodzielnie lub z rodzicami.

 
Myślę i mówię. Rozwijanie mowy i myślenia u przedszkolaków. Komplet zeszytów.
Bożena Senkowska

 
 

Cena zeszytu: 13,90 (- 10% rabatu!)

Cena zestawu: 109 zł

Seria zeszytów z ćwiczeniami dla dzieci w wieku od 3 do 5 lat. Zeszyty mogą być pomocne specjalistom pracującym z dziećmi w poradniach psychologiczno-pedagogicznych, nauczycielom przedszkoli, a także rodzicom. Każdy z zeszytów obejmuje inny blok tematyczny. Celem nadrzędnym wszystkich ćwiczeń jest rozwijanie jednocześnie mowy i myślenia dziecka, adekwatnie do jego możliwości poznawczych i percepcyjnych. Niektóre ćwiczenia zwracają uwagę dziecka na dźwiękową strukturę słowa (rym, długość słów). Ćwiczenia przedstawione są w kolorowej szacie graficznej, z kolei strony czarno-białe wymagają od dziecka jego twórczej aktywności.

 
Bajki bez końca. Ćwiczenia logopedyczne dla dzieci
Justyna Kośla


 

Cena: 24,9 zł (-10 % rabatu!)

Kolejne rozdziały tej książeczki to bajki - po jednej dla każdej ćwiczonej głoski. W treści bajek jest dużo wyrazów zawierających ćwiczoną głoskę i również głoski opozycyjne.

Ćwiczenia są przeznaczone dla dzieci 5- i 6-letnich, mogą być przeprowadzane indywidulanie lub grupowo pod kierunkiem dorosłego. Celem ćwiczeń jest kształtowanie umiejętności swobodnego i poprawnego wypowiadania się, wzbogacanie słownictwa, rozwijanie motoryki artykulacyjnej oraz sprawności słuchu fonematycznego (w tym też pamięci i uwagi słuchowej), utrwalanie prawidłowego sposobu oddychania i emisji dźwięków mowy. Równie ważne aspekty edukacyjne to: ćwiczenie pamięci i koncentracji uwagi, rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowej oraz pamięci i koncentracji wzrokowej, kształtowanie prawidłowej małej motoryki, wdrażanie do myślenia logicznego i matematycznego, utrwalanie orientacji w przestrzeni i w schemacie ciała.

 
 
Sylaby, słowa, wyrazy
Bożena Senkowska


 

Cena zeszytu: 15,90 zł (-10% rabatu!)

Cena zestawu: 129 zł (-10 % rabatu!)

Sylaby, słowa, wyrazy to seria dziesięciu zeszytów logopedycznych przeznaczonych do ćwiczeń artykulacyjnych z dziećmi w wieku od 5 do 10 lat. Poszczególne zeszyty dotyczą najczęściej występujących zaburzeń artykulacji. Ćwiczenia ułatwiają utrwalanie prawidłowej wymowy, rozwijanie funkcji percepcyjno-motorycznych oraz kompetencji językowej. Wspomagają również procesy myślenia. Zadania są krótkie i przystępne, co dodatkowo zachęca dziecko do ich wykonania. Są ułożone w taki sposób, aby mogły z nich korzystać dzieci, które funkcjonują na różnym poziomie świadomości językowej.

Zeszyty z tej serii mogą wykorzystywać do ćwiczeń artykulacyjnych zarówno logopedzi, nauczyciele w przedszkolu i szkole, jak i rodzice dbający o prawidłowy rozwój swoich dzieci.

 
Przedszkolak kocha czytać
Agnieszka Bala


 

Cena: 49,9 zł (-10 % rabatu!)

Publikacja ta pozwala przygotować dzieci do podjęcia nauki czytania. Powstała w oparciu o metodę Symultaniczno-Sekwencyjnej Nauki Czytania prof. Jagody Cieszyńskiej. Autorka - Agnieszka Bala - wykorzystała swoje wieloletnie doświadczenie z pracy jako logopeda oraz nauczyciel wychowania przedszkolnego i wczesnoszkolnego. 

Ze względu na intensywny rozwój intelektualny oraz zainteresowanie pismem dziecko powinno rozpocząć naukę czytania jak najwcześniej. Wychodząc temu na przeciw, opracowaliśmy Elementarz oraz dwa zeszyty ćwiczeń - Czytanie symultaniczne i Czytanie sekwencyjne, które pomogą nauczycielowi i rodzicowi rozwijać naturalne zainteresowanie dziecka czytaniem

 
 
Plansze Kocham Czytać
Jagoda Cieszyńska


 

Cena zeszytu: 129 zł (-10% rabatu!)

Pomoc dydaktyczna przygotowana dla nauczycieli i logopedów, którzy pracując z grupą dzieci, przygotowują je do nauki czytania w oparciu o Symultaniczno-Sekwencyjną Naukę Czytania®.

Zestaw składa się z 20 plansz zaprezentowanych na 10 dwustronnych kartach. Duży format (480x680 mm) pozwala pracować z kilkudziesięcioosobową grupą, dlatego pomoc ta świetnie sprawdza się w pracy w przedszkolu.

 
Kocham mówić. Historyjki obrazkowe
Jagoda Cieszyńska


 

Cena: 57,9 zł (-10 % rabatu!)

Publikacja ta powstała, aby pomóc w kształtowaniu umiejętności budowania zdań poprawnych gramatycznie. 

Zestaw składa się z pięciu historyjek. Każdemu obrazkowi z historyjki przyporządkowano cztery teksty, które ukazują narastanie słownika i gramatyki. Ilustracje mogą służyć też do ćwiczeń myślenia przyczynowo-skutkowego. Tworzenie opowiadania do przedstawionego zdarzenia ma na celu kształtowanie umiejętności swobodnego wypowiadania się na temat codziennych czynności.

 
 
Wyprawka Przedszkolaka


 

Cena : 71,11 zł (-10% rabatu!)

System Edukacji PALETA łączy w sobie zabawę, naukę i samokontrolę. Stanowi skuteczną pomoc w edukacji dzieci w wieku od 3 do 10 lat. Służy do zabawy indywidualnej i grupowej motywując wszystkich – mniej i bardziej zdolnych do zdobywania, poszerzania i utrwalania wiedzy.
 
Zabawa z PALETĄ polega na rozwiązywaniu zadań i jednoczesnym układaniu kolorowych klocków na drewnianej okrągłej podstawie przypominającej paletę kolorów. Po zakończeniu zadania dziecko odwraca tarczę z zadaniami na drugą stronę i sprawdza poprawność udzielonych odpowiedzi.