Inne publikacje

Więcej rabatów na naszej stronie we.pl oraz na  Allegro.pl

 
Wczesna interwencja terapeutyczna                            Jagoda Cieszyńska                                                                Marta Korendo


Cena: 49,90 zł (-10 % rabatu!)

Książka stanowi kompendium wiedzy z zakresu psychologii rozwojowej, w przystępny sposób opisuje wszystkie sfery rozwojowe dzieci od pierwszego miesiąca do zakończenia szóstego roku życia. Podaje wiele przykładów ćwiczeń stymulujących dla każdego etapu rozwojowego. Dodatkowo posiada rozdział zawierający wskazówki dotyczące wczesnej nauki czytania.

  Ćwiczę, myślę, rozwijam się

Ćwiczę, myślę, rozwijam się. Trening mowy i myślenia u dzieci z zaburzeniami komunikacji                                                             Marzena Fenert 


Cena: 79,90 zł (-10 % rabatu!)

Karty pracy - zestaw ćwiczeń ogólnorozwojowych, wspomagających rozwój i rozumienie mowy. Zadania rozwijają umiejętności wzrokowe, grafomotoryczne, sekwencyjne, słuchowe i językowe, pamięć oraz koordynację wzrokowo-ruchową.

Mało lat mam, a czytam sam
Mało lat mam. a czytam sam                                             Kinga Turek
Cena: 59,90 zł (-10 % rabatu!)
 
Elementarz do nauki czytania.
Dzięki niemu dziecko w łatwy i przyjemny sposób pozna litery i nauczy się czytać. 
Mało lat mam, a czytam sam  odnosi się do nauki czytania samogłosek ustnych oraz ich sekwencji, sylab otwartych oraz zbudowanych z nich wyrazów i zdań. Znajdują się tu również teksty utrwalające. 
Uwaga! Do książki dołączone jest 616 naklejek! Istotna informacja dla maluchów kochających naklejkowe szaleństwo!
  Mało lat mam, a piszę sam
Mało lat mam. a piszę sam                                  Kinga Turek


Cena: 39,90 zł (-10 % rabatu!)

Mało lat mam, a piszę sam cz. 1 to książka do nauki pisania samogłosek ustnych, sylab otwartych oraz zbudowanych z nich wyrazów i zdań. Jest uzupełnieniem książki Mało lat mam, a czytam sam cz. 1.
 

Bajeczki Babeczki - komplet 5 książek                   Ewa Rosolska

                                             Cena zeszytu: 19,90 zł (-10% rabatu!)                      Cena: 99,50 zł (-15 % rabatu!)
 
Bajki wspierają rozwój sfery społeczno-emocjonalnej dziecka, a zadania umieszczone na końcu każdej książeczki sprawdzają poziom wiedzy i umiejętności malucha kończącego edukację przedszkolną i rozpoczynającego naukę w pierwszej klasie.
Rodzicowi lub opiekunowi zamieszczone tu rady Babeczki pomogą w razie potrzeby sięgnąć po fachową pomoc.
 

Słucham i wymawiam - komplet 4 zeszytów Bożena Senkowska

                                   Cena zeszytu: 24,90 zł (-10% rabatu!)         Cena: 99,60 zł (-15 % rabatu!)

Seria logopedyczna obejmuje zeszyty ćwiczeń przeznaczone dla dzieci w wieku od 3 do 6 lat.
Ćwiczenia te:
▶ rozwijają uwagę i pamięć słuchową,
▶ doskonalą artykulację,
▶ poszerzają słownictwo,
▶ uczą dostrzegania rytmu i rymu,
▶ usprawniają funkcje percepcyjno-motoryczne,
▶ rozwijają procesy myślenia.
 
Trening koncentracji                                                            Iwona Sikorska


 Cena: 12,90 zł (-10 % rabatu!)

Książka zawiera sposoby stymulacji poznawczych zdolności strategicznych – uwagi i pamięci. Prezentuje propozycje zabaw i ćwiczeń wielokrotnie sprawdzonych przez Autorkę w czasie spotkań treningowych i sesji terapeutycznych. Zaproponowane zabawy mają również funkcję diagnostyczną, pozwalają na dostrzeżenie trudności dziecka w określonym obszarze jego rozwoju.

 
 
Bufory stresu                                                                 Iwona Sikorska

 
 Cena: 12,90 zł (-10 % rabatu!)

Publikacja prezentuje przykłady gier i ćwiczeń rozwijających u dziecka:                                                             - inteligencję emocjonalną                                                        - kreatywność                                                                               - umiejętność rozwiązywania problemów.

 
Sylabowo. Jedzie pociąg i ciągnie wagony z...             Magdalena Mucha
                                     Cena: 29,90 zł (-10 % rabatu!)

Publikacja powstała w oparciu o metodę Symultaniczno-Sekwencyjna Nauka Czytania. Zawarte w niej ćwiczenia pomagają dziecku pozbyć się nawyku literowania. Podczas proponowanego treningu dzieci kolejno podczepiają do lokomotywy wagony i odczytują "przyłączone" wyrazy. Ciekawość - czym jest naładowany pociąg - urozmaica zabawę.

 
 
Baw się z nami sylabami. Ćwiczenia i zabawy logopedyczne dla dzieci w wieku przedszkolnym                                                             Regina Panaś
                            Cena: 25,90 zł (-10% rabatu!)

Książka w przystępny sposób przedstawia ćwiczenia z zakresu szeroko pojętej profilaktyki logopedycznej.
Propozycje ćwiczeń w niej zawarte rozwijają kompetencję językową dzieci w wieku przedszkolnym – zasób słownika czynnego i biernego, logiczną i spójną formę wypowiadania się zgodnie z podstawowymi normami składniowymi i fleksyjnymi oraz wyraźną, czystą artykulację.

Kocham mówić. Historyjki obrazkowe              Jagoda Cieszyńska


Cena: 57,90 zł (-10 % rabatu!)

Publikacja ta powstała, aby pomóc w kształtowaniu umiejętności budowania zdań poprawnych gramatycznie.          Zestaw składa się z pięciu historyjek. Każdemu obrazkowi z historyjki przyporządkowano cztery teksty, które ukazują narastanie słownika i gramatyki. Ilustracje mogą służyć też do ćwiczeń myślenia przyczynowo-skutkowego. Tworzenie opowiadania do przedstawionego zdarzenia ma na celu kształtowanie umiejętności swobodnego wypowiadania się na temat codziennych czynności.

 

Dzielne Dzieci! Wspieranie odporności psychicznej w wieku przedszkolnym         Iwona Sikorska

Cena: 34,90 zł (-10 % rabatu!)
Publikacja prezentuje autorski program DZIELNE DZIECI! dotyczący wspierania zdrowia psychicznego dzieci w  wieku 3-6 lat. Jednak wiele ćwiczeń i zabaw może być proponowanych starszym dzieciom, jak i modyfikowanych wedle potrzeb nauczyciela.
Program DZIELNE DZIECI! jest pierwszą polską propozycją obejmującą wiele kompetencji istotnych dla rozwoju odporności psychicznej dziecka. 
 
Bajki bez końca. Ćwiczenia logopedyczne dla dzieci                                                                                   Justyna Kośla


Cena: 29,90 zł (-10 % rabatu!)

Kolejne rozdziały tej książeczki to bajki - po jednej dla każdej ćwiczonej głoski. W treści bajek jest dużo wyrazów zawierających ćwiczoną głoskę i również głoski opozycyjne.  Ćwiczenia są przeznaczone dla dzieci 5- i 6-letnich.              Celem ćwiczeń jest kształtowanie umiejętności swobodnego i poprawnego wypowiadania się, wzbogacanie słownictwa, rozwijanie motoryki artykulacyjnej oraz sprawności słuchu fonematycznego (w tym też pamięci i uwagi słuchowej), utrwalanie prawidłowego sposobu oddychania i emisji dźwięków mowy.

 
 
Sylaby, słowa, wyrazy                                        Bożena Senkowska


Cena zeszytu: 18,90 zł (-10% rabatu!)             Cena zestawu: 149,00 zł (-10 % rabatu!)

Seria 10 zeszytów logopedycznych przeznaczonych do ćwiczeń artykulacyjnych z dziećmi w wieku od 5 do 10 lat. Poszczególne zeszyty dotyczą najczęściej występujących zaburzeń artykulacji. Ćwiczenia ułatwiają utrwalanie prawidłowej wymowy, rozwijanie funkcji percepcyjno-motorycznych oraz kompetencji językowej. Wspomagają również procesy myślenia. Zadania są krótkie i przystępne, co dodatkowo zachęca dziecko do ich wykonania.

 
Przedszkolak kocha czytać                                 Agnieszka Bala

                                                         Cena zeszytu: 19,90 zł (-10% rabatu!)                       Cena: 54,90 zł (-10 % rabatu!)

Publikacja ta pozwala przygotować dzieci do podjęcia nauki czytania. Powstała w oparciu o metodę Symultaniczno-Sekwencyjnej Nauki Czytania prof. Jagody Cieszyńskiej. Autorka - Agnieszka Bala - wykorzystała swoje wieloletnie doświadczenie z pracy jako logopeda oraz nauczyciel wychowania przedszkolnego i wczesnoszkolnego. 

 
Myślę i mówię. Rozwijanie mowy i myślenia u przedszkolaków                                                          Bożena Senkowska

Cena zeszytu: 9,50 zł (- 10% rabatu!)

Seria zeszytów z ćwiczeniami dla dzieci w wieku od 3 do 5 lat. Każdy z zeszytów obejmuje inny blok tematyczny. Celem nadrzędnym wszystkich ćwiczeń jest rozwijanie jednocześnie mowy i myślenia dziecka, adekwatnie do jego możliwości poznawczych i percepcyjnych. Niektóre ćwiczenia zwracają uwagę dziecka na dźwiękową strukturę słowa (rym, długość słów). Ćwiczenia przedstawione są w kolorowej szacie graficznej, z kolei strony czarno-białe wymagają od dziecka jego twórczej aktywności.

 

 

Szkolenia/warsztaty

Ogólnopolska Konferencja "W labiryncie słów. Afazja dziecięca.."
Cenienie eksperci z z zakresu problematyki afazji dziecięcej, zaburzeń komunikacji, opóźnionego rozw

Serdecznie zapraszamy do udziału w Ogólnopolskiej Konferencji "W labiryncie słów. Afazja dziecięca i inne zaburzenia komunikacji. Objawy, diagnoza oraz terapia".

Program Wychowania Przedszkolnego dostosowany do Podstawy Programowej 2017

Zapraszamy do zapoznania się z nową wersją dokumentu.

zobacz wszystkie