Kolekcja literek i Kolekcja cyferek

Marta Jelonek
Katarzyna Wójcik-Bożętka

         

          Do kupienia w ramach wybranych pakietów lub osobno

 

Publikacje, z których można korzystać niezależnie od wybranego programu wychowania przedszkolnego i pakietu edukacyjnego!

 

Kolekcja literek. Przygotowanie do nauki czytania i pisania została przygotowana z myślą o dzieciach, które z przyjemnością podejmą z nauczycielem „zabawę w czytanie i pisanie”.

Zaprojektowano je tak, aby znalazły się w nich ćwiczenia doskonalące słuch fonematyczny, czytanie globalne, rozpoznawanie liter, wprawki w czytaniu oraz ćwiczenia sprawności grafomotorycznej, dodatkowo utrwalające kształty liter. Wykonanie tych ćwiczeń, z którymi dziecko początkowo nie radzi sobie samodzielnie ani z pomocą opiekuna, można odłożyć w czasie.

Wewnątrz zeszytu ćwiczeń znajduje się wycinanka, z której dzieci samodzielnie lub przy małym udziale nauczyciela wycinają niezbędne do uzupełnienia zadań obrazki, sylaby, litery, wyrazy i zdania. Na kartach pracy, obok polecenia, znajduje się symbol (tubki z klejem) wskazujący na konieczność wykorzystania elementów wycinanki. Dla dzieci, u których nauczyciel obserwuje sprawną pracę nadgarstka oraz płynność ruchów dłoni połączoną ze spostrzeganiem wzrokowym, przygotowano ćwiczenia z elementami pisania po śladzie. Oznaczone są one gwiazdką, a o ich wykonaniu decyduje nauczyciel. 

Kolekcja literek jest przeznaczona do realizacji z wychowankami wykazującymi gotowość do podjęcia tego rodzaju ćwiczeń. Forma prowadzenia zajęć w oparciu o niniejszy zbiór ćwiczeń (indywidualna, w małym zespole, z całą grupą) zależy od możliwości wychowanków, a dobór odpowiedniej formy należy do nauczyciela.

 

 

 

Kolekcja cyferek. Wprowadzenie w świat cyfr i znaków matematycznych stanowi uzupełnienie ćwiczeń zawartych w pakiecie Szkoła za pasem.

Kolekcja cyferek zawiera zadania wprowadzające przedszkolaka w świat cyfr i znaków matematycznych. Ćwiczenia opracowano tak, by wykorzystać zainteresowania i naturalną u dziecka potrzebę odszyfrowania zapisu cyfrowego, zaspokojenia ciekawości, poszerzenia jego wiedzy i zainteresowań matematycznych.

Ćwiczenia rozwijają umiejętności szkolne – sprawność grafomotoryczną, rozpoznawanie kierunków na płaszczyźnie kartki, poznanie i utrwalenie kształtów i nazw figur geometrycznych, poznanie cyfr i znaków matematycznych, także rozwiązywanie prostych zadań z treścią, a także przybliżają poprawny zapis prostych działań arytmetycznych. Wewnątrz zeszytu znajduje się arkusz naklejek, dodatkowo urozmaicający pracę i uatrakcyjniający w oczach dziecka wykonywane ćwiczenia.

Zadania z Kolekcji cyferek powinny być dla nauczyciela grupy przedszkolnej inspiracją do tworzenia sytuacji matematycznych i działań manipulacyjnych przedszkolaków, gdyż nauczanie matematyki w przedszkolu powinno się zawsze opierać na przyjemnej zabawie i sytuacjach bliskich doświadczeniom dzieci.

 

Do niektórych ćwiczeń zawartych w Kolekcji cyferek oraz Kolekcji literek, podobnie jak w kartach pracy Szkoła za pasem – roczne przygotowanie do szkoły, proponowane jest użycie folii. Poprzez wielokrotne wykonanie ćwiczenia grafomotorycznego dziecko rozwija spostrzegawczość i zdolności manualne i dąży do uzyskania satysfakcjonującego je rezultatu.