Kolekcja łamigłówek

Marta Jelonek
Katarzyna Wójcik-Bożętka


 

Do kupienia w ramach wybranych pakietów lub osobno

 

Publikacja, z której można korzystać niezależnie od wybranego programu wychowania przedszkolnego i pakietu edukacyjnego!

Kolekcja łamigłówek cz. 1 i 2. Gimnastyka umysłu stanowi rozszerzenie zadań zamieszczonych w kartach pracy Szkoła za pasem.

Kolejne zadania są skorelowane z tematyką kompleksową pakietu Szkoła za pasem, ale mogą być wykorzystywane oddzielnie, bez względu na pracę z pakietem. Skierowana jest do przedszkolaków, które przygotowują się do podjęcia nauki w szkole. Zawiera zagadki, zadania i ćwiczenia sprzyjające kształtowaniu umiejętności szkolnych.

 

Proponowane ćwiczenia mają na celu rozbudzenie w dziecku zainteresowania literami, ułatwienie nauki czytania, a także doskonalenie umiejętności matematycznych, stosowania cyfr rozwiązywania prostych działań arytmetycznych. Przygotowują również do nauki pisania poprzez ćwiczenia sprawności grafomotorycznej, orientacji w przestrzeni i na płaszczyźnie, spostrzegawczości wzrokowej oraz koordynacji wzrokowo-ruchowej. Różnorodność zadań sprzyja rozwojowi myślenia logicznego i kształtowania umiejętności rozumienia poleceń.

Ćwiczenia zawarte w Kolekcji łamigłówek są pomocą stymulującą i wspierającą wszechstronny rozwój dziecka przed podjęciem nauki w klasie pierwszej. Umożliwiają indywidualizację działań podejmowanych z dzieckiem.

Kolekcja łamigłówek pozwala dziecku na samodzielne pokonywanie trudności, wzmacnia jego rozwój emocjonalny - daje radość i uczy poprzez dobrą zabawę.