Czy uczyć języka obcego małe dziecko?

Webinar 9 listopad 2021 r. godz. 16:00-17:30

Czy uczyć języka obcego małe dziecko? Pozytywne i negatywne uwarunkowania oraz aspekty rozwojowe, językowe i komunikacyjne

Często jako rodzice stajemy przed trudnym wyborem: czy uczyć dziecko drugiego języka, czy też skoncentrować się na jednym? Dzieci wychowują się w rodzinach dwu- i wielojęzycznych, ich opiekunowie przenoszą się do innego kraju na stałe lub przejściowo, rośnie moda na przedszkola i szkoły z językiem obcym. Jak podjąć decyzję w tej trudnej sprawie i jakie argumenty wziąć pod uwagę? Decyzja ta ma istotny wpływ na rozwój językowy, komunikacyjny, ale także społeczny i emocjonalny dziecka, więc nie dotyczy „tylko” wyboru związanego z nauką kolejnej umiejętności.

Program:

Przedmiotem webinarium będą następujące zagadnienia ramowe:

  • wiek dziecka a nauka języka pierwszego i kolejnego,
  • uwarunkowania rodzinne i środowiskowe a dwujęzyczność i wielojęzyczność,
  • wpływ języka na inne procesy poznawcze,
  • język a tożsamość dziecka,
  • kompetencje językowe a kompetencje komunikacyjne i społeczne dziecka,
  • wpływ zaburzeń rozwojowych na rozwój języka pierwszego i kolejnego.

prof. dr hab. Agnieszka Ogonowska – medioznawczyni i psycholożka, dyrektorka Ośrodka Badań nad Mediami Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie, Kierowniczka Katedry Mediów i Badań Kulturowych w Instytucie Filologii Polskiej na Wydziale Filologicznym UP. W obszarze psychologii zajmuje się uzależnieniami od czynności (przede wszystkim uzależnieniami od mediów), komunikacją społeczną, stymulacją kompetencji medialnych, komunikacyjnych i wizualnych dzieci i młodzieży oraz psychologią konfliktów. Autorka wielu publikacji, m.in. Komunikacja i porozumienie. Sztuka bycia razem, tworzenia więzi i rozwiązywania konfliktów; Uzależnienia medialne. Uwarunkowania, leczenie, profilaktyka; Wspieranie sprawności językowej i komunikacyjnej seniorów w perspektywie logopedii gerontologicznej.

Webinar przeznaczony jest dla terapeutów, logopedów, nauczycieli przedszkolnych, rodziców.

Termin: 9.11.2021 r. godz. 16.00-17.30 

Koszt: 69 zł/szkolenie***

Każdy uczestnik otrzymuje zaświadczenie (pdf) potwierdzające udział w webinarze.

***Płatności za szkolenie online przyjmujemy PayU oraz przelewem na konto (w tytule przelewu prosimy o podanie imię i nazwisko uczestnika lub nr faktury). Numer konta Wydawnictwa Edukacyjnego: 94 1240 1431 1111 0000 1045 3861 (PKO SA I O/Kraków). Osoby płacące przelewem standardowym proszone są o wcześniejszy kontakt. Istnieje możliwość wystawienia faktury z odroczonym terminem płatności dla instytucji publicznych pytania dotyczące faktur proszę kierować na adres mailowy: handel@we.pl

Organizator: Wydawnictwo Edukacyjne

KONTAKT: +48 537 787 249;  kontakt@we.pl

REJESTRACJA

Regulamin