Neurobiologiczne i psychologiczne podstawy efektywnego uczenia (się)

Webinar 26 październik 2021 r. godz. 16:00-17:30

Szkolenie pozwala zrozumieć, jak uczy się mózg, jakie są sposoby stymulowania pamięci i percepcji, a także - jaki wpływ na rozwój małych dzieci mają media elektroniczne.

Program:

  1. Jak uczy się mózg?
  2. Stymulowanie pamięci, percepcji, procesów uwagi i koncentracji w świetle neuronauki.
  3. Techniki rozwijania kompetencji społecznych: strategie pobudzania neuronów lustrzanych i kształtowania „mózgu społecznego”.
  4. Wpływ mediów elektronicznych i nowych mediów na procesy rozwoju poznawczego i społecznego dziecka.
  5. Stymulowanie prawo- i lewopółkulowych mechanizmów przetwarzania informacji.
  6. Podstawy multisensorycznego nauczania i stymulowania procesów poznawczych.
  7. Techniki pracy z dzieckiem wspomagające procesy uczenia się i nabywania kompetencji poznawczych i społecznych.

prof. dr hab. Agnieszka Ogonowska – medioznawczyni i psycholożka, dyrektorka Ośrodka Badań nad Mediami Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie, Kierowniczka Katedry Mediów i Badań Kulturowych w Instytucie Filologii Polskiej na Wydziale Filologicznym UP. W obszarze psychologii zajmuje się uzależnieniami od czynności (przede wszystkim uzależnieniami od mediów), komunikacją społeczną, stymulacją kompetencji medialnych, komunikacyjnych i wizualnych dzieci i młodzieży oraz psychologią konfliktów. Autorka wielu publikacji, m.in. Komunikacja i porozumienie. Sztuka bycia razem, tworzenia więzi i rozwiązywania konfliktów; Uzależnienia medialne. Uwarunkowania, leczenie, profilaktyka; Wspieranie sprawności językowej i komunikacyjnej seniorów w perspektywie logopedii gerontologicznej.

Webinar przeznaczony jest dla terapeutów, logopedów, nauczycieli przedszkolnych, rodziców.

Termin: 26.10.2021 r. godz. 16.00-17.30 

Koszt: 89 zł/szkolenie***

Każdy uczestnik otrzymuje zaświadczenie (pdf) potwierdzające udział w webinarze.

***Płatności za szkolenie online przyjmujemy PayU oraz przelewem na konto (w tytule przelewu prosimy o podanie imię i nazwisko uczestnika lub nr faktury). Numer konta Wydawnictwa Edukacyjnego: 94 1240 1431 1111 0000 1045 3861 (PKO SA I O/Kraków). Osoby płacące przelewem standardowym proszone są o wcześniejszy kontakt. Istnieje możliwość wystawienia faktury z odroczonym terminem płatności dla instytucji publicznych pytania dotyczące faktur proszę kierować na adres mailowy: handel@we.pl

Organizator: Wydawnictwo Edukacyjne

KONTAKT: +48 537 787 249;  kontakt@we.pl

REJESTRACJA

Regulamin