Zrozumieć mutyzm wybiórczy - podejście praktyczne

Webinar 25 październik 2021 r. godz. 17:00–18:30

Program:

  1. Mutyzm wybiórczy jako zaburzenie lękowe.
  2. Czynniki predysponujące, wyzwalające i podtrzymujące mutyzm wybiórczy.
  3. Mutyzm wybiórczy od diagnozy do dorosłości - wpływ zaburzenia na rozwój społeczno-emocjonalny, konsekwencje braku wsparcia (przegląd wybranych badań naukowych).
  4. Terapia krok po kroku oraz organizacja procesu edukacyjnego w przedszkolu i szkole - ujęcie praktyczne: formy, metody i skuteczne techniki.
  5. Analiza przypadku.

mgr Alicja Pilch - dyplomowany terapeuta behawioralny o uprawnieniach do terapii i edukacji dzieci i młodzieży z całościowymi i parcjalnymi zaburzeniami rozwoju, pedagog, oligofrenopedagog, członek SMIRA Professionals (Selective Mutism Information & Research Association Professionals), terapeuta ACT, członek ACBS Polska i ACBS Europe (Association for Contextual Behavioral Science). Staż zawodowy odbywała w MSCD Dublin w Irlandii, staż terapeutyczny w CDIT Sopot. Od 2017 roku współpracuje z Dolnośląskim Centrum Psychoterapii we Wrocławiu jako trener w zakresie mutyzmu wybiórczego oraz Zaburzeń ze Spektrum Autyzmu (ASD). Trener Treningu Umiejętności Społecznych, praktyk Metody Kid`s Skills. Prelegentka międzynarodowych konferencji naukowych dotyczących tematu mutyzmu selektywnego, współautorka badań na temat manifestacji zachowań prywatnych w aspekcie mutyzmu selektywnego u dzieci. Badania prezentowane na Universite de Neuchatel w Szwajcarii w ramach konferencji naukowej pt.: The Young Researchers conference of the CRSI. Współautorka książki "Mutyzm wybiórczy w praktyce terapeutycznej".

Szkolenie przeznaczone jest dla terapeutów, pedagogów, logopedów, nauczycieli przedszkolnych, rodziców.

Termin: 25.10.2021 r. godz. 17.00-18.30 

Koszt: 89 zł/szkolenie***

Każdy uczestnik otrzymuje zaświadczenie (pdf) potwierdzające udział w szkoleniu.

***Płatności za szkolenie online przyjmujemy PayU oraz przelewem na konto (w tytule przelewu prosimy o podanie imię i nazwisko uczestnika lub nr faktury). Numer konta Wydawnictwa Edukacyjnego: 94 1240 1431 1111 0000 1045 3861 (PKO SA I O/Kraków). Osoby płacące przelewem standardowym proszone są o wcześniejszy kontakt. Istnieje możliwość wystawienia faktury z odroczonym terminem płatności dla instytucji publicznych pytania dotyczące faktur proszę kierować na adres mailowy: handel@we.pl

Organizator: Wydawnictwo Edukacyjne

KONTAKT:+48 537 787 249;  kontakt@we.pl

REJESTRACJA

Regulamin