Bajkoterapia i jej praktyczne zastosowanie w pracy z dzieckiem

Webinar 24 września 2021 r. godz. 16:00-17:30

Celem szkolenia jest przedstawienie możliwości praktycznego wykorzystania bajek psychoedukacyjnych, psychoterapeutycznych i relaksacyjnych w pracy i zabawie z dziećmi. Ważnym aspektem spotkania będzie pokazanie metod doboru odpowiednich tekstów do wieku dziecka, jego możliwości percepcyjnych, zainteresowań i problemów. Zostanie również omówiony terapeutyczny wpływ bajki w procesie profilaktycznego przeciwdziałania lękom, problemom, zahamowaniom i zaburzeniom dziecka w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Zajęcia obejmą również metody i formy pracy z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Szkolenie zostanie oparte na najnowszej literaturze dla młodego czytelnika.

Program:

 1. Zasady prowadzenia bajkoterapii dziecięcej. Wykorzystanie bajek terapeutycznych w pracy z dziećmi, w tym: baśni, bajek psychoedukacyjnych, bajek psychoterapeutycznych i relaksacyjnych.
 2. Modele postępowania bajkoterapeutycznego:
  1. wspomagający proces adaptacji ucznia w grupie;
  2. przeciwdziałający zachowaniom agresywnym
  3. wzmacniający poczucie własnej wartości;
  4. wskazujący jak radzić sobie z lękami i stresem.
 3. Zabawa i nauka z atrakcyjną formą książki:
  1. książki multisensoryczne do czytania zmysłami;
  2. książki kreatywne i formy multimodalne;
  3. magia obrazu i siła słów w bajkowym świecie kamishibai;
  4. pop art oraz książki obrazkowe;
  5. multibooki w pracy logopedycznej z dzieckiem.
 4. Kreatywne formy pracy z książką dziecięcą. Przykłady praktyczne.

 dr Wanda Matras-Mastalerz - doktor nauk humanistycznych w dziedzinie literaturoznawstwa, adiunkt w Instytucie Nauk o Informacji Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie, Prezes Zarządu Polskiego Towarzystwa Biblioterapeutycznego we Wrocławiu, kierownik Zespołu ds. Badań nad Książką w ramach Ośrodka Badań nad Mediami UP w Krakowie, kierownik kursów z zakresu biblioterapii i bajkoterapii. Autorka  kilkudziesięciu publikacji naukowych i popularnonaukowych z zakresu terapeutycznej funkcji książki, biblioterapii, pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych, technik pracy umysłowej oraz edukacji medialnej i czytelniczej. Certyfikowany trener stymulacji pamięci i rozwoju intelektu, współpracownik Uniwersytetu Dzieci i Rodziców przy UP w Krakowie oraz kilkunastu małopolskich Uniwersytetów Trzeciego Wieku. Kierownik studiów podyplomowych z zakresu Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej...   

Szkolenie przeznaczone jest dla terapeutów, logopedów, nauczycieli przedszkolnych, rodziców.

Termin: 24.09.2021 r. godz. 16:00-17:30
 

Koszt: 59 zł/szkolenie***

Każdy uczestnik otrzymuje zaświadczenie (pdf) potwierdzające udział w szkoleniu oraz bogaty zestaw materiałów do samodzielnego wykorzystania.

***Płatności za szkolenie przyjmujemy PayU oraz przelewem na konto (w tytule przelewu prosimy o podanie imię i nazwisko uczestnika lub nr faktury). Numer konta Wydawnictwa Edukacyjnego: 94 1240 1431 1111 0000 1045 3861 (PKO SA I O/Kraków). Osoby płacące przelewem standardowym proszone są o wcześniejszy kontakt. Istnieje możliwość wystawienia faktury z odroczonym terminem płatności dla instytucji publicznych pytania dotyczące faktur proszę kierować na adres mailowy: handel@we.pl

Organizator: Wydawnictwo Edukacyjne

KONTAKT: +48 537 787 249;  kontakt@we.pl

REJESTRACJA

Regulamin